RODO – Polityka prywatności

RODO - polityka prywatności.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako Agencja Pracy Tymczasowej pozyskujemy dane osobowe, przede wszystkim kandydatów do pracy, oraz osób, które z nami współpracują.  W świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osób które podały nam swoje dane, danych osób, których dane pozyskaliśmy celem realizacji zadań Agencji oraz wypełnienia  obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy rekrutacji do pracy, przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

  • Zatrudnienia, w tym w ramach pracy tymczasowej
  • Wykonywania ciążących na Agencji obowiązków pracodawcy, płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, płatnika podatku dochodowego,
  • Wykonywania ciążących na Agencji obowiązków wynikających z przepisów prawa, np.  wystawiania  i przechowywania  faktur oraz dokumentów księgowych
  • Wykonywania zawartych z Państwem umów
  • Dane te będziemy przechowywać i przetwarzać przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, bądź  do czasu przedawnienia możliwych do zgłoszenia roszczeń.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

  1. Pracodawcom użytkownikom w celu zatrudnienia osoby, która dane nam przekazała
  2. Podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne oraz udostępniającym nam narzędzia informatyczne;
  3. Podmiotom świadczącym nam usługi w zakresie BHP, usługi księgowe, pomoc prawną oraz wykonującym usługi medyczne w zakresie przewidzianym prawem pracy, działającym na nasze zlecenie;
  4. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, organom podatkowym i Ubezpieczycielowi
  5. Innym podmiotom, o ile obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa

Dane z innych źródeł.

Mając na względzie cel działalności Agencji jako podmiotu zatrudniającego do wykonywania pracy na rzecz pracodawców użytkowników, może się zdążyć, że dane osobowe kandydata do pracy zostaną przekazane Agencji przez inny podmiot, wówczas zawiadamiamy taką osobę , iż pozyskaliśmy jej dane w określonym celu i stajemy się administratorem jej danych

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Prawo sprzeciwu.

Zgodnie z zasadami RODO mogą Państwo żądać zaniechania przetwarzania Państw danych, żądanie to nie będzie uwzględnione w sytuacji gdy przepisy prawa zobowiązują nas do przechowywania (przetwarzania  danych w określonym czasie). W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba  że będą

1) Ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
2) Podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługujące Państwu uprawnienia.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1)  Sprostowanie (poprawienie) danych;

2)  Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie

3)  Ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4)  Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

Skarga.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje.

Nasze dane kontaktowe:  WTS Work Temp Service Agencja Pracy Tymczasowej,  ul. Świętokrzyska 30/117, 00-116 Warszawa,     email: biuro@wts.com.pl

 

Każdy klient to dla nas nowe wyzwanie, intelektualna przygoda,
ale przede wszystkim zadanie do wykonania.

Daliśmy się poznać jako partner, z którym relacje oparte są o dobrą komunikację – muszą takie być, bo tylko tak możemy poznać oczekiwania klienta i skutecznie podążać w obranym przez niego kierunku. Zaufanie zbudowaliśmy na profesjonalizmie, eksperckiej wiedzy i zaangażowaniu naszych specjalistów w prowadzone projekty oraz znajomości rynku pracy. To zaufanie procentuje. Nasi klienci doceniają szybkość działania, bardzo wysokim profesjonalizmem oraz dobrym poziomem merytorycznym. Reagujemy szybko na potrzeby i jesteśmy elastyczni.

W.T.S - Work Temp Service to profesjonalny partner w biznesie!

Miano profesjonalnego partnera biznesowego gwarantującego najwyższy poziom realizacji projektów Work Temp Service budował latami przez uczciwość i rzetelność. Klienci zlecający doceniają nas za przejrzystą komunikację, kandydaci również wysoce cenią sobie tę wartość. Dokładamy wszelkich starań, aby to się nie zmieniło. Dbamy również o to, by przepływ informacji między nami, kandydatami oraz klientami był zupełnie bezpieczny.

Doprecyzowane projekty, olbrzymie doświadczenie konsultantów, dogłębna znajomość rynku, wreszcie kompleksowość oferty Work Temp Service, a nadto wszystko etyka w działaniu – bez tego na trudnym rynku firm doradztwa personalnego nie ma biznesowej wiarygodności, nie ma po prostu firmy. Gwarantujemy indywidulane podejście do każdego projektu, stuprocentowe zaangażowanie menedżerów i konsultantów, którzy pod presją czasu wykonają pracę z największą pieczołowitością i dbałością o najmniejszy szczegół. Wysoka jakość wykonywanych projektów i spełnienie oczekiwań klientów to nasz nadrzędny cel.

Dziękujemy za zaufanie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. więcej informacji

Ustawienia cookie na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", wszystko w celu umożliwienia Ci najlepszego sposóbu przeglądania z możliwych. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie kliknij na przycisk "Akceptuję" poniżej. Wyrazisz tym sposobem akceptację naszej polityki cookies.

Zamknij